LEGIOONATEATTERI RY

– työttömyyttä, syrjäytymistä ja ”kokopäiväpassiivisuutta” vastustava teatteri

paatosTampereella vuodesta 1994 toiminut Legioonateatteri ry on kaikinpuolin sitoutumaton ja eriarvoisuutta vastustava yhteisö, joka kutsuu luokseen eri-ikäisiä, erinäköisiä ja erilaisia elämänkokemuksia omaavia ihmisyksilöitä. Heitä, jotka elämän vastuksista huolimatta uskaltavat antaa itsensä ilmaisun palvelukseen.

Legioonateatteri kutsuu itseään ”pienen ihmisen teatteriksi”, koska se on historiansa aikana pyrkinyt ottamaan kantaa ympäröivässä yhteiskunnassamme vallitseviin epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin – nauraen ja toivoa antaen.

Teatterin toiminnan taustalla on usko ilmaisun eheyttävään ja parantavaa voimaan, siihen, että jokaisella on mahdollisuus muuttaa elämänsä – jos vain todella haluaa. Ja ainoa tapa muuttaa maailma on aloittaa itsestä. Itsensä ilmaiseminen, oman äänen kuuluville kohottaminen ja teatterin tekeminen voivat olla ensimmäisiä eleitä kohti tätä muutosta. Unohtamatta ryhmässä tekemisen mukanaan tuomaa yhteisöllisyyden kokemusta, joka antaa uskoa siihen, ettemme ole täällä yksin. Kaikkea ei pidä jaksaa eikä kantaa yksin. Ihminen on luova, sosiaalinen olento.

Niinpä Legioonateatterissa ponnistellaankin kohti parempaa, kohti muutosta. Konkreettisina välineinä siinä toimivat teatteri-ilmaisun kouluttaminen, teatteriesitysten kokoaminen ja esittäminen, erilaisten ilmaisullisten työpajojen sekä koulutusten vetäminen. Lisäksi teatteri valmistaa pienoisesityksiä toivotuista teemoista erilaisiin tilaisuuksiin, seminaareihin, koulutuksiin, juhliin, pikkujouluihin ym.

Legioonateatteri, ”suuri, suttuinen perhe”, on avoin kaikille sen eri toiminnoista kiinnostuneille. Teatterin toiminta on ilmaista, eikä pääsykokeita järjestetä.

Legioonateatterin arvot:

-Aktiivinen osallisuus yhteiskunnassa
-Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia — yhteisöllisyys, osallistujalähtöisyys
-Rakkaus teatteriin – ilmaisullisten menetelmien eheyttävä voima
-Päihteettömyys

Legioonateatteri ry on Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry.:n, Suomen harrastajateatteriliiton, Tampereen harrastajateatterit ry:n sekä Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n jäsen.

Toimintaa vuonna 2017 rahoittavat:
Tampereen kaupunki SIVELA, OKM:n avustus nuorten työpajatoimintaan, Kuntouttavan työtoiminnan palvelutuottaja 1.4. 2017 alkaen