PALVELUN TAI TOIMINNAN KUVAUS:
Kuntouttavassa työtoiminnassa toimitaan ryhmässä. Toiminnan aikana tutustutaan itseen
sekä pyritään pääsemään eroon turhista jännittämisistä ja peloista. Pajalla tehdään
ilmaisullisia ja liikunnallisia harjoitteita, tehdään teatterin perusharjoitteita ja
valmistetaan täyspitkä näytelmä. Näytelmä valmistetaan ryhmälähtöisesti ja esitetään
n. kymmenen kertaa.
Ryhmätoiminnan rinnalla kulkee vahvasti mukana sosiaalinen tuki ja yksilövalmennus.
Jokaiselle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi
työskennellään yhdessä. Tarvittaessa yksilövalmentaja jatkopoluttaa asiakkaan
eteenpäin ja tukee asiakasta verkostoissa.

YHTEYDENOTTO:
Ota yhteyttä Tampereen kaupungin kuntouttavaan työtoimintaan,
omatyöntekijääsi. TE-Palvelut: oma asiointi
…tai ole yhteydessä Legioonteatteriin Satu Tuomi 0503044062.

TOIMINNAN OSOITE:
Mäntyhaantie 5-7, 33800 Tampere (Teatterille pääsee parhaiten
bussilla 12 tai 31)